Accessibility icon
29.06.2020

Grad Rovinj – Rovigno uključio se u informacijski sustav e-Novorođenče Ministarstva uprave

Grad Rovinj-Rovigno nastavlja s daljnjom digitalizacijom i modernizacijom rada gradske uprave. Posljednja je uvedena novost u tom smjeru implementacija sustava e – Novorođenče koja roditeljima novorođenog djeteta omogućava da prilikom prijave svog djeteta u matičnom uredu ili putem sustava e-Građani postave zahtjev Gradu Rovinju – Rovigno za isplatom jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete. Na taj način roditelji više neće morati dostavljati poseban zahtjev Gradu Rovinju – Rovigno za isplatu pomoći za novorođeno dijete već će sve moći učiniti prilikom prijave djeteta.

Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Rovinja – Rovigno propisana je jednokratna novčana pomoć za svako novorođeno dijete u iznosu od 2.000,00 kn za prvo dijete, 3.000,00 kn za drugo dijete, dok  za treće i svako naredno dijete u obitelji iznosi 4.000,00 kn. Uvjeti za podnošenje zahtjeva su da dijete ima prijavljeno prebivalište na području grada Rovinja – Rovigno, te barem jedan roditelj ima prijavljeno prebivalište na području grada Rovinja – Rovigno najmanje 5 godina neprekidno od dana podnošenja zahtjeva.