Accessibility icon
16.02.2021

Održana prva ovogodišnja sjednica Gradskog vijeća

U Velikoj Sali Doma kulture danas je održana prva ovogodišnja sjednica Gradskog vijeća koja je ujedno i predzadnja u ovome sazivu. Na dnevnom se redu pronašlo 30-ak točki koje su se uglavnom odnosile na izvješća o radu i programe rada za tekuću godinu Gradskog vijeća, te gradskih poduzeća i trgovačkih društva.

Odmah na početku sjednice otvoren je prostor za vijećnička pitanja. Vijećnici Elida Knežević i Goran Subotić postavili su pitanje vezano za mjere koje Grad poduzima kako bi se spriječile poplave tijekom pada velike količine oborina. Gradonačelnik Marko Paliaga odgovorio je kako Hrvatske vode od 20. siječnja intenzivno rade na čišćenju većine kanala od Lame de Pilis odnosno djela kompleksa koji prolazi Turninom do Val Polisoi. Trenutno se od niskog raslinja čisti upravo taj kanal u dužini od 600 metara kao i svi okolni kanali. Očišćeni su također kanali Mondelaco, Montepozzo i Turnina.

Gradonačelnik je također napomenuo kako je riječ o kratkoročnom zahvatu kojem slijedi zatim dugoročni zahvat, a to je projektiranje građevine bivše boksitne jame Val Polisoi kojoj će biti dodan veći volumen kako bi ona mogla zadržati više vode te ostati kao obrambena građevina od poplava.

«U nekoj će se budućnosti razmatrati i izgradnja kanala od Val Polisoi pa sve do Villasa» najavio je Paliaga, te nadodao kako se drugo projektiranje odnosi na lokaciju Veštar-Musego, a obuhvaća i sjeverni dio prema Lokva Vidotto. «No, prije toga izvršiti će se studija u suradnji s Hrvatskim vodama – pojasnio je Paliaga – kako bi pronašli optimalno rješenje za usmjerenje određenih vodotokova kako bi tu vodu zadržali na terenu te ju sproveli na način da se izbjegnu buduće poplave». Predviđeno je također i projektiranje kanala Montepozzo-Mondelaco, koje je pred izdavanje lokacijske dozvole.

S ciljem rasterećenja gradskog prometa u užem centru donesen je Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja šireg područja Gimnazije, a koje će omogućiti rekonstrukciju raskrižja Istarske ulice i Ulice Vijenac braće Lorenzetto u kružno raskrižje.

Načelnik Policijske postanje Rovinj-Rovigno gosp. Branko Ivan Bestulić je zatim predstavio Informaciju o stanju sigurnosti na području grada Rovinja-Rovigno u 2020. godini. Pritom je zaključeno kako je stanje sigurnosti na području grada Rovinj-Rovigno u 2020.godini bilo dobro u segmentu rada policije, te nisu evidentirani događaji koji bi bitno utjecali na sigurnost ljudi i imovine.

Najvažnije su se točke na dnevnom redu ticale Prijedloga Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta, te o izmjeni i dopuni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno, a koje je trebalo uskladiti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br.144/20) kojeg je Hrvatski Sabor donio koncem 2020. Tijekom rasprave o istima gradonačelnik Marko Paliaga naglasio je kako će Statut Grada Rovinja-Rovigno unatoč novim izmjenama zadržati svoju specifičnost kojom se ističe kako na nivou Hrvatske, pa tako i Europske Unije, a to je zaštita suživota i multikulturalnosti.