Accessibility icon
02.08.2019

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

BRANKO ZEC, HR-52210 ROVINJ, V.SPINČIĆA 2

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine: „poljoprivredno-gospodarska građevina-vinogradarsko-vinarski i voćarski pogon s pratećim zgradama s kušaonicom i pomoćni objekt“, 2.b skupine, koji se sastoji od dvije građevina

na novoformiranim građevnim česticama k.č.br.953/7  i k.č. 953/8 obje k.o. Rovinj ( koje će nastati od dijela k.č.953/1 k.o Rovinj).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 23.08.2019. u 10:00 sati, na lokaciji – Odsjek za izdavanje akata, III. kat, soba br.26.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK

Ivan Begić, dipl.iur.