Accessibility icon
04.10.2022

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na sustav opskrbe pitkom vodom Grada Rovinja-Rovigno