Accessibility icon
22.03.2020

Nuove misure di controllo

Na jučerašnjoj sjednici užeg Stožera za civilnu zaštitu Grada Rovinja-Rovigno kojoj su uz gradonačelnika Marka Paliage i načelnika stožera, ujedno i zapovjednika JVP Rovinj-Rovigno Evilijana Gašpića prisustvovali i načelnik Policijske postaje Rovinj Ivan Branko Bestulić, voditelj komunalnog redarstva Elvis Prenc.
Na sastanku je bilo riječi o organizaciji nadzora pridržavanja mjera strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i drugim javnim mjestima prema Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske koja je donesena tog dana, te su doneseni slijedeći zaključci:
1. Komunalno redarstvo grada Rovinja vršiti će ophodnje na području urbanog dijela Grada Rovinja-Rovigno u vremenu od 8-21 sati (izuzev dijelova Punta corrente, Škarabe , Cuvi i Rovinjskog Sela).
2. Hrvatske šume- Šumarija Rovinj vršiti će nadzor šumskog područja, posebice park šumu Punta corrente, Škarabu i Cuvi.
3. Postrojba DVD-a Rovinjsko Selo vrši ophodnje na području Rovinjskog Sela.
4. Postrojbe DVD-a Bale , Kanfanar i Žminj vršiti će ophodnje u svojim matičnim općinama.
5. Djelatnici Lučke uprave Rovinj vršiti će ophodnje na moru te kontrolirati provedbu stavke 6.
6. SRD Meduza zaduženo je da obavjesti sve svoje članove o odluci Stožera CZ Rovinj-Rovigno temeljem koje se ribolov iz brodice omogućuje i limitira na maksimalno dvije (2) osobe po brodici uz poštivanje higijenskih normi i pridržavanja sigurnosnog razmaka od minimalno jednog (1) metra na otvorenom, odnosno dva (2) metra u zatvorenom prostoru.
7. Djelatnici poduzeća VALBRUNA SPORT d.o.o. Rovinj vršiti će obilaske objekta kojima upravljaju u vremenu od 13-21 sat.
8. Ophodnje se vrše na način da se ne prilazi osobama koje se okupljaju, već se iste obavještavaju putem razglasa da se udalje s javne površine te da se upute prema svojim kućama, odnosno osobe na moru da ih ima previše u plovilu te da plove prema luci i svojem vezu.
9. Izlasci svih ophodnja javljaju se na broj Operativnog dežurstva Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno. Na isti se javljaju i nepostupanja po upozorenju. Nakon završetka obilaska u Operativno dežurstvo Javne vatrogasne postrojbe javlja se i povratak ophodnje.
10. Sve ophodnje sastavljaju kratak dnevni izviještaj o ophodnji te izviještaj šalju Stožeru civilne zaštite Grada Rovinja-Rovigno.
11. Operativno dežurstvo JVP Rovinj po dojavama ophodnje o nepoštivanju upozorenja obavještava operativno dežurstvo Policijske postaje Rovinj.