Accessibility icon
10.01.2022

Raspisan Javni poziv za sudjelovanje u programu razmjene likovnih umjetnika sa Gradom Salzburgom

Grad Rovinj-Rovigno u suradnji sa Gradom Salzburgom (Austrija)  nudi mogućnost umjetničke razmjene i radnog boravka u Salzburgu rovinjskim likovnim umjetnicima tijekom mjeseca ožujka 2022.

 

Naime, naš je Grad prošle godine potpisao Sporazum o sudjelovanju u programu “Artists in Residence” (AIR), svojevrsnu umjetničku razmjenu putem koje će jedan naš umjetnik mjesec dana boraviti i stvarati u Salzburgu, dok će Rovinj-Rovigno ugostiti jednog salzburškog umjetnika, također na mjesec dana. Prošle je godine u sklopu programa u našem gradu boravio i stvarao austrijski umjetnik Peter Brauneis koji je tom prilikom darovao jednu manju skulpturu Muzeju Grada Rovinj-Rovigno u znak zahvalnosti na gostoprimstvu.

Poziv je otvoren za sve zainteresirane umjetnike sa stalnim prebivalištem u gradu Rovinj-Rovigno ili s jakom umjetničkom povezanošću s našim gradom (kontinuirana izložbena djelatnost, suradnja na projektima itd.)

 

Riječ je o programu kojeg Odjel za kulturu i obrazovanje Grada Salzburga provodi još od 1986. godine surađujući s raznim gradovima u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama, a čiji je cilj promocija međunarodne kulturne razmjene s gradovima koji njeguju bogatu umjetničku tradiciju.

Pri okončanju postupka Javnog poziva biti će odabran jedan umjetnik kojem će Grad Rovinj-Rovigno dodijeliti stipendiju (uključujući putne troškove) u protuvrijednosti od 800,00 Eura i to na način da se 2/3 iznosa uplaćuje na umjetnikov račun prije odlaska, a 1/3 nakon povratka i predaje izvješća o boravku. Grad Salzburg stavlja na raspolaganje stan i radni prostor besplatno na korištenje.

 

Salzburg ima bogatu umjetničku i kulturnu povijest koja doseže svjetske razmjere. Dok je Rovinj-Rovigno prepoznatljiv u umjetničkim krugovima zahvaljujući najstarijoj kolektivnoj izložbi na otvorenom na području bivše Jugoslavije te najstarijoj umjetničkoj ljetnoj koloniji, Mozartov rodni grad može se pohvaliti najstarijom Svjetskom ljetnom umjetničkom akademijom u Europi koju je 1953. osnovao čuveni Oskar Kokoschka. U Salzburgu je tijekom stoljeća djelovao niz velikih umjetnika, pisaca i glazbenika.

 

Prijave na Javni poziv otvorene su do 24. siječnja 2022., a sve su dodatne informacije objavljene u samom tekstu Javnog poziva dostupnom na poveznici  https://www.rovinj-rovigno.hr/novosti/javni-poziv-za-sudjelovanje-u-programu-razmjene-likovnih-umjetnika-sa-gradom-salzburgom-austrija-u-sklopu-programa-air-artists-in-residence/