Accessibility icon
06.02.2024

Raspisan Javni poziv za sudjelovanje u programu razmjene likovnih umjetnika sa Gradom Salzburgom

Grad Rovinj-Rovigno raspisao je javni poziv za sudjelovanje u programu razmjene likovnih umjetnika sa Gradom Salzburgom.

Naime, Grad Rovinj-Rovigno u suradnji sa Gradom Salzburgom nudi mogućnost umjetničke razmjene i radnog boravka u Salzburgu rovinjskim likovnim umjetnicima od 2. do 29. travnja 2024. godine.

Grad Rovinj-Rovigno dodjeljuje stipendiju (uključujući putne troškove) u vrijednosti od 1.000,00 Eura, dok Grad Salzburg stavlja na raspolaganje stan i radni prostor besplatno na korištenje.

Na javni se poziv mogu javiti zainteresirani umjetnici/ce sa stalnim prebivalištem ili s jakom umjetničkom povezanošću s gradom Rovinjem-Rovigno do najkasnije 20. veljače 2024.

Riječ je o programu kojeg Odjel za kulturu i obrazovanje Grada Salzburga provodi još od 1986. godine surađujući s raznim gradovima u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama, a čiji je cilj promocija međunarodne kulturne razmjene s gradovima koji njeguju bogatu umjetničku tradiciju.

Grad Rovinj-Rovigno je prije tri godine potpisao Sporazum o sudjelovanju u programu “Artists in Residence” (AIR), svojevrsnu umjetničku razmjenu putem naši umjetnici imaju priliku boraviti i stvarati na mjesec dana boraviti u Salzburgu, dok Rovinj-Rovigno ugošćuje jednog salzburškog umjetnika, također na mjesec dana.

Do sada su od rovinjskih umjetnika boravili akademski kipar Rino Banko, te akademski umjetnik i grafički dizajner Dean Hamer, dok su u Rovinju-Rovigno boravili austrijski slikar Peter Brauneis, te umjetnice Cornelia Lindinger i Sigrid Langrehr.

Salzburg ima bogatu umjetničku i kulturnu povijest koja doseže svjetske razmjere. Dok je Rovinj-Rovigno prepoznatljiv u umjetničkim krugovima zahvaljujući najstarijoj kolektivnoj izložbi na otvorenom na području bivše Jugoslavije te najstarijoj umjetničkoj ljetnoj koloniji, Mozartov rodni grad može se pohvaliti najstarijom Svjetskom ljetnom umjetničkom akademijom u Europi koju je 1953. osnovao čuveni Oskar Kokoschka. U Salzburgu je tijekom stoljeća djelovao niz velikih umjetnika, pisaca i glazbenika.