Accessibility icon
17.08.2023

Otvoreni postupci javne nabave

Grad Rovinj-Rovigno je objavio, putem sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, sljedeća tri otvorena postupka javne nabave:

  1. Objava: Nadogradnja i rekonstrukcija zgrade područnog odjeljenja Mondelaco Dječjeg vrtića Neven Rovinj-Rovigno, broj objave: 2023/S 0F2-0034250.
  2. Objava: Izvođenje radova rekonstrukcije građevine javne i društvene namjene Centra za mlade Dino Škrapić Rovinj-Rovigno, broj objave: 2023/S 0F2-0033789.
  3. Objava: Rekonstrukcija i energetska obnova gornje matične zgrade Dječjeg vrtića Neven Rovinj-Rovigno, broj objave: 2023/S 0F2-0034234.