COVID-19 (Coronavirus: stanje i obavijesti) →
08.01.2020

Novim GUP-om udvostručen broj POS-ovih stanova

Nakon velikog interesa građana za kupnjom stanova izgrađenih Programom poticajne stanogradnje, Grad Rovinj-Rovigno je donošenjem novog Generalnog urbanističkog plana omogućio da se broj stanova čiji je početak izgradnje planiran koncem godine poveća s prvobitnih 18 na 32.

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretnina (APN) iz Zagreba objavila je ovih dana nadmetanje za usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju dvije višestambene građevine u neposrednoj blizini već izgrađenih POS-ovih stanova na lokaciji Štanga.

Projektnim zadatkom predlaže se izgradnja dvije višestambene građevine, svaka sa 16 stanova, do 5 nadzemnih etaža – prizemljem, tri kata i potkrovljem – temeljem važećih lokacijskih uvjeta iz Generalnog urbanističkog plana.

Grad će pritom sufinancirati projekt zemljištem i komunalnom infrastrukturom. Predviđa se priključenje građevine na pristupnu prometnicu, vodovodnu, kanalizacijsku, elektrodistribucijsku, telekomunikacijsku i plinsku mrežu prema posebnim uvjetima nadležnih komunalnih tvrtki i javnopravnih tijela.

U međuvremenu, Grad vodi računa i o ostalim građanima na Konačnoj listi reda prvenstva – kojih je, podsjećamo, sveukupno 162 – te dugoročno planira daljnju izgradnju stanova po sistemu POS-a te je u tu svrhu i otkupljeno nekoliko čestica u istoj zoni koje će se uskoro također namijeniti stambenoj izgradnji.

Podsjećamo da je Izmjenama i dopunama Zakona o Društveno poticanoj stanogradnji, koje su stupile na snagu u srpnju prošle godine, uvedena desetogodišnja zabrana otuđenja i davanja u najam stanova kako bi se spriječile zloporabe pri preprodaji i davanju u najam stanova koji nisu korišteni za rješavanje stambenog pitanja već za ostvarivanje financijske koristi kupca. Uz navedeno, povećana je i maksimalna cijena stana na 1.319,64 €/m2.

Fotogalerija