Accessibility icon
23.03.2020

U tijeku je Javni poziv za sufinanciranje obnove pročelja i krovova građevina

U tijeku je Javni poziv za sufinanciranje obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline Grada Rovinja-Rovigno.

Prijavu za sufinanciranje može do 17. travnja 2020. podnijeti upravitelj zgrade u ime suvlasnika zgrade, a ako zgrada ima samo jednog vlasnika prijava se može podnijeti i izravno od strane samovlasnika.

 

Prihvatljivi troškovi za sufinanciranje odnose se na:

– troškove izrade projektne dokumentacije,

– troškove nabave opreme,

– troškove izvođenja radova obnove pročelja i krovišta građevine sa ili bez energetske obnove,

– te troškove provedbe energetskog pregleda i izrade energetskog certifikata građevine za potrebe energetske obnove.

 

Kod energetske obnove građevina, prihvatljivim troškovima, a u cilju povećanja postotka uštede energije (% Qh, nd), smatraju se i troškovi koji se odnose na dobavu i ugradnju dodatnih sustava toplotne izolacije vanjske ovojnice (pod grijanog prostora, strop iznad grijanog prostora i dr.).

Svi poslovi u svezi s provedbom zahvata na objektu, moraju biti izrađeni i izvedeni temeljem posebnih uvjeta i Prethodnog odobrenja izdanih od strane Konzervatorskog odjela, te ostalih suglasnosti i odobrenja nadležnih tijela, ukoliko su radi prirode radova isti potrebni.

 

Tekst natječaja i obrazac prijave možete naći na stranicama Grada Rovinja-Rovigno:

https://www.rovinj-rovigno.hr/natjecaji/javni-natjecaj-za-sufinanciranje-zamjene-pokrova-koji-sadrze-azbest-na-podrucju-grada-rovinja-rovigno/