Accessibility icon
07.11.2019

(Hrvatski) Nacrt Odluke o dodjeli prostora u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na korištenje vijećima nacionalnih manjina

Documenti