Accessibility icon
28.03.2020

Projekt izgradnje Sjeverne luke Valdibora – komunalne lučice San Pelagio

Broj zahtjeva za komunalni vez u Rovinju značajno premašuje današnje lučke kapacitete. Lučka uprava Rovinj stoga započela je na lokalitetu ispred bolnice, u uvali San Pelagio, unutar Sjeverne luke, izgradnju komunalne luke kapaciteta 250-300 komunalnih vezova. Osim luke planira se urediti i obalni pojas (te zaobalje) u nastavku od nje prema istoku. Planirana namjena priobalnog područja ovog drugog dijela zahvata je sunčalište i plaža.

Položaj i oblik lukobrana definirani su u skladu sa uvjetima Konzervatora te oblikovanjem projektanta arhitekture i rezultatima dobivenim pomoću numeričkog modeliranja deformacije valova. Sami poprečni presjek lukobrana složenog je karaktera a također je djelomično uvjetovan Konzervatorima (u smislu njegove apsolutne visine), estetskim zamislima arhitekta te funkcionalnim detaljima projektanta pomorskih građevina. Poprečni presjek lukobrana je atipičan, a najsličniji je vertikalnom tipu lukobrana.

Gatovi će se opremiti priveznim prstenovima, mornarskim stepenicama te opskrbnim ormarićima sa strujom i vodom. Na lukobranu će se u skladu s maritimnom studijom po potrebi predvidjeti lučko svjetlo, a luka će se opremiti hidrantskom mrežom i protupožarnom opremom. Nastavno na luku prema istoku planirana se izvedba betonskog sunčališta. I ono se kao vanjska strana lukobrana planira izvesti “terasasto”, a iza sunčališta predviđa se uređenje žala.

Na krajnjem istočnom dijelu zahvata planira se izgradnja gata koji osim funkcije utvrđivanja žala ima i funkciju sunčališta sa ulaskom u more za osobe sa smanjenom pokretljivošću. Ovim projektom za izvedbu prethodno opisanih pomorskih građevina planira se izvesti oko 6.500 m3 iskopa te oko 59.000 m3 nasipa.

Ukupna investicija koju snose Lučka uprava i Grad Rovinj-Rovigno iznosi 52.535.819,73 kn.