Accessibility icon
25.06.2024

Zaključak – Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. – ishođenje građ. dozvole za zahvat u prostoru javne i društvene namjene