Accessibility icon
30.11.2021

Plan upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno za 2022. g.