Accessibility icon
11.01.2021

Obavjest o ishodu oglasnog postupka

Temeljem članka 10. st.1. toč.10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br.25/13 i 85/15), Grad Rovinj – Rovigno objavljuje slijedeću

 

OBAVIJEST O ISHODU OGLASNOG POSTUPKA

 

U postupku Oglasa za prijam u službu (objavljen na službenim stranicama (Burzi rada) i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Rovinj dana 29. listopada 2020. godine) na radno mjesto višeg stručnog suradnika za proračun i računovodstvo u Upravni odjel za financije, proračun i naplatu prihoda Grada Rovinja – Rovigno, na određeno vrijeme do povratka na posao duže vrijeme odsutnog službenika primljena je Romina Kalčić Gržinić iz Rovinja.