Accessibility icon

Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj

Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. provodi „Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj“. Ukupna vrijednost projekta je 223.862.848 HRK. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda u iznosu od 160.585.512,68 HRK, a do prosinca 2019. godine izgradit će se i staviti u funkciju:

  • novi uređaj za pročišćavanje svih gradskih otpadnih voda,
  • 24,1 kilometra novih kolektora,
  • 700 novih priključaka,
  • 7 novih crpnih stanica
  • te će se sanirati i 3,56 kilometara  oštećenih obalnih i kopnenih kolektora.

Projekt predviđa ponovnu upotrebu pročišćene vode čime se povećava učinkovitost upravljanja vodnim resursima na području Istre, jer se smanjuje korištenje pitke vode za zalijevanje zelenih površina. Projekt osigurava infrastrukturu za ponovno korištenje pročišćene otpadne vode u takve svrhe na području Rovinja, te podiže stupanj priključenosti stanovništva na sustav odvodnje, čime se doprinosi načelu dobrog upravljanja postojećim vodnim resursima te ispunjenju zahtjeva Europske Direktive o odvodnji i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda.

Radi se o dosada najvećoj investiciji usmjerenoj na učinkovito upravljanje sustavom odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s osnovnim ciljem zaštite okoliša. Po završetku Projekta, stupanj priključenosti na sustav odvodnje na području aglomeracije Rovinj dosegnut će 100%.