Accessibility icon
29.07.2016

7-2016

 • Akti Gradskog vijeća
 • Prve izmjene i dopune Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2016.godinu
 • Prve izmjene i dopune Programa rada Gradonačelnika i gradske prave za 2016.godinu
 • Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Valbruna istok u Rovinju-Rovigno
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivačkim pravima i obavezama spram predškolske ustanove Dječjeg vrtića i jaslica “Neven” Rovinj-Rovigno
 • Odluka o dodjeli priznanja Grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi
 • Tabularna isprava u korist Ernestine Bernazza Pizzaballa iz Italije, Torino, Pietro Mascagni 2/C
 • Tabularna ispava u korist trgovačkog društva Maistra d.d., Obala V.Nazora 6, Rovinj
 • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno od 09. lipnja 2016.godine
 • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno od 30. lipnja 2016.godine
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika i gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre od 1995.-2015.g.
 • Zaključak o prihvaćanju informacije o radu Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj za 2014. i 2015.g.,
 • Zaključak o prihvaćanju informacije o radu Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. Rovinj za 2014. i 2015.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća poslovanja trgovačkog društva Rubini d.o.o. Rovinj za 2015. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Saveza sportova grada Rovinja-Rovigno za 2015. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Valbruna sport d.o.o. za 2015. godinu
 • Odluka o prijenosu ostvarenog gubitka za 2015.g
 • Akti Gradonačelnika
 • Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Rovinja – Rovigno
 • Prva izmjena Plana prijma u službu za 2016.g.
Dokumenti