Accessibility icon

Službeni glasnik


 • 8-2024 - 08.04.2024

  Akti Gradskog vijeća

  • Odluka o izboru najpovoljnije ponude za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Grada Rovinja-Rovigno

   

  Akti Gradonačelnika

  • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o službenim putovanjima
  • Suglasnost na prijedlog II. izmjene i dopune Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Rovinja-Rovigno
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i izgradnju
  • Prve izmjene Plana prijma u službu za 2024. godinu