Accessibility icon
08.07.2020

9-2020

Akti Gradskog vijeća 

 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2019. g.
 • Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2020. godinu
 • Prve izmjene i dopune Programa rada gradonačelnika i gradske uprave za 2020. godinu
 • Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 • Prve izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2020. godinu
 • Odluka o izgradnji spomen – obilježja hrvatskim braniteljima na području Grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o dopuni Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova
 • Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama
 • Odluka o dopuni Odluke o poticanju ulaganja u poduzetničkim zonama grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o drugim izmjenama i dopunama Odluke o mjerama pomoći gospodarstvu Grada Rovinja-Rovigno tijekom trajanja epidemije bolesti covid-19 uzrokovane virusom sars-cov-2
 • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za mjesec svibanj 2020. godine
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Sportske zajednice Grada Rovinja-Rovigno za 2019. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Valbruna sport d.o.o. – s.r.l. Rovinj-Rovigno za 2019. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Rubini d.o.o. Rovinj za 2019. godinu
 • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
 • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za osnivanje prava građenja te davanje u zakup nekretnine u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na području Poduzetničke zone „Gripole-Spinè“
 • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.9681/30 K.o. Rovinj)
 • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.8522/1 i k.č.8522/4 k.o. Rovinj)
 • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi
 • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (buduća k.č.9522/2, buduća k.č.9522/3 i dio buduće k.č.10379 K.o. Rovinj)
 • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.2646/5 K.o. Rovinj)
 • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno

Dodaci 

 •  Popis nerazvrstanih cesta

 

Dokumenti