Accessibility icon
24.09.2013

9-2013

  • Gradsko vijeće
  • Odluka o dopuni Odluke o zaduživanju Proračuna grada Rovinja-Rovigno u 2012. godini
  • Akti Gradonačelnika
  • Odluka o imenovanju Komisije za socijalnu skrb
  • Prve izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga za 2013.godinu
Dokumenti