Accessibility icon
13.11.2012

9-2012

 • Akti Gradskog vijeća
 • Prve izmjene i dopune Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2012.g.
 • Izmjene i dopune Programa rada gradonačelnika i gradske prave za 2012.g.
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora
 • Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu „Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre” od 1995.-2011.godine
 • Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom grada Rovinja-Rovigno za 2011.godinu
 • Zaključak o prihvaćanju izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i izvedbenog programa Dječjeg vrtića i jaslica «Neven» za pedagošku 2011./2012. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju godišnjeg plana i program rada za pedagošku 2011./2012. godinu Dječjeg vrtića i jaslica “Neven” Rovinj
 • Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Talijanskog dječjeg vrtića – Giardino d’infanzia italiano „Naridola“ za pedagošku 2011./2012.g.
 • Zaključak o prihvaćanju godišnjeg plana i programa rada Talijanskog dječjeg vrtića – Giardino d’infanzia italiano “Naridola” za pedagošku 2012./2013. godinu
Dokumenti