Accessibility icon
08.04.2024

8-2024

Akti Gradskog vijeća

  • Odluka o izboru najpovoljnije ponude za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Grada Rovinja-Rovigno

 

Akti Gradonačelnika

  • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o službenim putovanjima
  • Suglasnost na prijedlog II. izmjene i dopune Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Rovinja-Rovigno
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i izgradnju
  • Prve izmjene Plana prijma u službu za 2024. godinu
Dokumenti