Accessibility icon
22.07.2022

8-2022

Akti Gradonačelnika

  • Pravilnik o radu za službenike i namještenike zaposlene u upravnim tijelima Grada Rovinja-Rovigno

 

Dokumenti