Accessibility icon
15.10.2014

8-2014

 • Akti Gradskog vijeća
 • Izvještaj o izvršenju Proračuna grada Rovinja-Rovigno za razdoblje siječanj-lipanj 2014.g.
 • Odluka o osnivanju Savjeta mladih grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o dopuni Odluke o gospodarenju nekretnina grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog održavanja dijela Ulice S.Radića i dijela Ulice L. Adamovića s pratećim objektima odvodnje oborinskih voda
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji godišnjeg plana i izvedbenog programa odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića i jaslica „Neven“ za pedagošku 2013./2014.godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada Predškolske ustanove Dječjeg vrtića i jaslica „Neven“ za pedagošku 2014./2015.godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu za pedagošku 2013./2014.godinu Talijanskog dječjeg vrtića „Naridola“
 • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada Talijanskog dječjeg vrtića „Naridola“ za pedagošku 2014./2015.godinu
 • Akti Gradonačelnika
 • Zaključak o utvrđivanju prijedloga za opoziv i izbor člana Nadzornog odbora trgovačkog društva „Vodoopskrbni sustav Istre – Vodovod Butoniga” d.o.o. Buzet
 • Rješenje o prijedlogu za imenovanje predsjednika Skupštine trgovačkog društva Komunalni servis d.o.o. Rovinj-Rovigno
 • Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje u Gradu Rovinju-Rovigno
Dokumenti