Accessibility icon
10.10.2012

8-2012

  • Akti Gradskog vijeća
  • Izvješće o izvršenju Proračuna grada Rovinja-Rovigno za razdoblje siječanj – lipanj 2012.
  • Zaključak o neprihvaćanju zahtjeva za priznavanjem prava vlasništva
  • Akti Gradonačelnika
  • Rješenje o imenovanju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe
  • Rješenje o imenovanju zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojb
  • Odluka o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća
  • Rješenje o imenovanju voditeljica Dječjeg gradskog vijeća
  • Statut Dječjeg gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
Dokumenti