Accessibility icon
18.08.2017

8-2017

 

  • Pravilnik o unutarnjem redu Ureda Gradskog vijeća i Gradonačelnika
  • Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za financije, proračun i naplatu prihoda
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata
  • Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i izgradnju
  • Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za upravljanje imovinom i geodetske poslove
  • Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo, javnu nabavu i europske fondove
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za društvene djelatnosti
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Službe za unutarnju reviziju
  • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o utvrđivanju kriterija natprosječnih rezultata i načinu isplate dodatka za uspješnost na radu
  • Prve izmjene Plana prijma u službu za 2017.godinu
Dokumenti