Accessibility icon
08.07.2022

7-2022

Akti Gradonačelnika

  • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog poziva “Gradski vrtovi”
  • Rješenje o imenovanju privremenog skrbnika
  • Prve izmjene i dopune Plana prijma u službu za 2022. godinu

 

Dokumenti