Accessibility icon
26.07.2017

7-2017

 • Akti Gradskog vijeća
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2016. godinu
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Grada Rovinja-Rovigno za 2016. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno za 2016.godinu
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za dodjelu novčanih potpora učenicima i studentima
 • Odluka o gradskim porezima
 • Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
 • Izmjena Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
 • Pročišćeni tekst Prostornog plana uređenja Grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu poslova Ureda i pravnih tijela Grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje TD Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. kod Istarske kreditne banke Umag d.d.
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim otvorenim parkiralištima grada Rovinja – Rovigno
 • Zaključak o prihvaćanju Informacije „Izvješće o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre od 1995. – 2016.godine
 • Zaključak o prihvaćanju Programa rada i plana poslovanja trgovačkog društva Rubini d.o.o. Rovinj za 2017.godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Sportske zajednice grada Rovinja-Rovigno za 2016.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Valbruna sport d.o.o. za 2016.g.
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Muzeja Grada Rovinja-Rovigno – Museo della Città di Rovinj-Rovigno
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Jurja Dobrile – Scuola elementare «Juraj Dobrila» Rovinj – Rovigno
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora – Scuola elementare «Vladimir Nazor» Rovinj – Rovigno
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Talijanske osnovne škole – Scuola elementare italiana ‘’Bernardo Benussi’’ Rovinj – Rovigno
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Predškolske ustanove Dječji vrtić i jaslice – Istituzione prescolare Giardino e nido d’infanzia „Neven” Rovinj-Rovigno
 • Zaključak o prihvaćanju Informacije o programu aktivnosti na pripremi turističke sezone 2017.godine
 • Promet imovine
 • Promet imovine
 • Akti Gradonačelnika
 • Pravilnik o utvrđivanju kriterija natprosječnih rezultata i načinu isplate dodatka za uspješnost na radu
Dokumenti