Accessibility icon
26.07.2013

7-2013

 • Gradsko vijeće
 • Odluka o izmjeni Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Rovinja
 • Odluka o stavljanju van snage Odluke o kriterijima i uvjetima gradnje poljoprivredno-gospodarskih građevina
 • Odluka o raspoređivanju sredstava za redovan rad političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Rovinja-Rovigno, za razdoblje nakon provedenih lokalnih izbora za članove Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno pa do kraja 2013.godine
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna grada Rovinja za 2012.g.
 • Odluka o odabiru osobe koje se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti javne rasvjete u dijelu redovnog održavanja
 • Zaključak u svezi prekoračenja dopuštenih granica buke
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika i gradske uprave za 2012.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Informacije o stanju sustava zaštite i spašavanja na području grada Rovinja za 2012.g. i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Rovinja za 2013.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utvrđenim i naplaćenim gradskim porezima grada Rovinja za 2012.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Rovinj za 2012.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Plana rada Javne vatrogasne postrojbe Rovinj za 2013.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Trgovačkog društva Rubini d.o.o. za 2012.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Programa rada i plana poslovanja Rubini s.r.l.Rovinj za 2013.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja za 2012.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice „Matija Vlačić Ilirik“ Rovinj za 2012.godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Zavičajnog muzeja grada Rovinja za 2012.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Saveza sportova grada Rovinja za 2012.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Valbruna sport d.o.o. za 2012.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Plana i programa aktivnosti trgovačkog društva Valbruna sport d.o.o. za 2013.g.
 • Ured Gradskog vijeća i gradonačelnika
 • Ispravak
Dokumenti