Accessibility icon
13.06.2023

6b-2023

Akti Ureda Gradskog vijeća i gradonačelnika

  •  Ispravak Zaključka Gradskog vijeća o davanju suglasnosti za sklapanje nagodbe u postupku potpunog izvlaštenja za potrebe izgradnje dijela južne obilaznice grada Rovinja-Rovigno dionica D 303 – Ž 5105 – Monte Molini s oborinskom odvodnjom (zamjena k.č. 8947/12 i k.č. 8947/13 sa k.č. 9333/7, k.č. 9334/4, k.č. 9681/33 i k.č. 9681/34, sve k.o. Rovinj)

 

Dokumenti