Accessibility icon
01.06.2023

6a-2023

Akti gradonačelnika

  •  Dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području grada Rovinja-Rovigno za 2023. godinu

Akti Odbor za Statut, Poslovnik i propise                                         

  • Odluka o komunalnom redu (pročišćeni tekst)

Prilozi

  • Grafički prikaz

 

Dokumenti