Accessibility icon
31.07.2015

6-2015

 • Akti Gradskog vijeća
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja gospodarske zone Štanga u Rovinju-Rovigno
 • Odluka o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika gradske uprave
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut TOŠ Bernardo Benussi,
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Jurja Dobrile,
 • Prijedlog Odluke o odabiru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti dekorativne javne rasvjete
 • Odluka o utvrđenju najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika i gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje siječanj-lipanj 2015.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu «Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre» za 2014. g.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utvrđenim i naplaćenim gradskim porezima grada Rovinja-Rovigno za 2014.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvješća poslovanja Rubini d.o.o. za 2014.g.,
 • Zaključak o davanju odobrenja za zamjenu nekretnina. Conclusione sulla concessione del consenso di permuta di immobili
  Akt gradonačelnika
 • Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju komunalne infrastrukture nerazvrstane ceste: Ulica I.M.Ronjgova
Dokumenti