Accessibility icon
27.06.2014

6-2014

 • Akti Gradskog vijeća
 • Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2013.g.
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju DPU-a turističke zone Monte Mulini
 • Odluka o dopuni djelatnosti Trgovačkog društva Valbruna sport d.o.o.
 • Odluka o drugoj izmjeni Odluke o koeficijentima i osnovici za obračun plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obavljaju profesionalno
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Predškolske ustanove Dječji vrtić i jaslice „Neven“ Rovinj-Rovigno
 • Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o osnivanju i imenovanju članica/članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova
 • Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu, u svrhu izgradnje kanalizacije fekalnih voda po projektu Rekonstrukcije obalnog kolektora dionice Valdibora-Škver, rekonstrukcija crpne stanice Kino i crpne stanice Škver, te izgradnja tlačnog cjevovoda od crpne stanice Škver do Ronjgove ulice
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Saveza sportova grada Rovinja-Rovigno za 2013.
 • Tabularna isprava
 • Zaključak o prihvaćanju prijedloga za zaključenje Ugovora o razvrgnuću suvlasničke zajednice nekretnina
 • Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Zavičajnog muzeja grada Rovinja-Rovigno
 • Rješenje o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice „Matija Vlačić Ilirik“ Rovinj-Rovigno
 • Akti gradonačelnika
 • Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja-Rovigno
 • Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Talijanskog dječjeg vrtića „Naridola“ Rovinj-Rovigno
 • Rješenje o imenovanju ovlaštenih zastupnika Grada Rovinja-Rovigno u Skupštinu trgovačkog društva Komunalni servis d.o.o.
 • Rovigno Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Predškolske ustanove Dječji vrtić i jaslice „Neven“ Rovinj-Rovigno
 • Odluka o radnom vremenu upravnih tijela Grada Rovinja-Rovigno
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja odobrenja za ulaz u pješačku zonu.
Dokumenti