Accessibility icon
17.04.2020

5-2020

Akti Gradskog vijeća 

  • Odluka o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničke Koordinacije Stožera civilne zaštite na području Grada Rovinja-Rovigno, Općine Bale-Valle, Općine Kanfanar i Općine Žminj

Akti Gradonačelnika 

  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o plaćama i drugim primanjima zaposlenih u tijelima gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o privremenom utvrđivanju osnovice za obračun plaće

Dodaci 

  • Sporazum o zajedničkom koordiniranju poslova i aktivnosti djelovanja civilne zaštite na području gradova Rovinj-Rovigno, Bale-Valle, Kanfanar i Žminj

 

Dokumenti