Accessibility icon
24.04.2019

5-2019

Akti Gradonačelnika 

  • Djelomična suglasnost na Izmjene i dopune Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada za područje grada Rovinja-Rovigno
  • Pravilnik o lokacijama i uvjetima na javnim i zelenim površinama za rekreativno vođenje pasa bez povodca, plažama na kojima je moguće voditi pse na kupanje i parkovima za pse
  • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata

Akti Komunalnog servisa d.o.o.

  •  Izmjene i dopune Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Rovinja-Rovigno

Dodaci

  •  Lokacije na kojima se psi ne moraju voditi na povodcu i plaže na koje posjednici mogu voditi pse na kupanje – karta grada sa označenim lokacijama

 

Dokumenti