Accessibility icon
20.06.2017

5-2017

  • Akti Gradskog vijeća
  • Rješenje o imenovanju Mandatnog povjerenstva
  • Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata, te utvrđivanje predsjedatelja sjednice do izbora predsjednika Gradskog vijeća
  • Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanje
  • Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
  • Rješenje o izboru potpredsjednice Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
  • Akti Gradonačelnika
  • Odluka o izmjeni Odluke o radnom vremenu upravnih tijela Grada Rovinja – Rovigno
Dokumenti