Accessibility icon
15.06.2016

5-2016

 • Akti Gradskog vijeća
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2015. godinu
 • Odluka o pristupanju “Novom integriranom Sporazumu Gradonačelnika o klimi i energiji“
 • Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2016-2017. godine
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog (investicijskog) održavanja dijela ulice Stanka Pauletića u Rovinju-Rovigno
 • Odluka o postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o dopuni Odluke o dodjeli prostora u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na korištenje udrugama
 • Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o utvrđenim i naplaćenim gradskim porezima Grada Rovinja-Rovigno za 2015. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Informacije o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Rovinja-Rovigno za 2015. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području grada Rovinja-Rovigno za razdoblje od 2016. do 2019. godine
 • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rovinja-Rovigno za 2016. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Programa rada i plana poslovanja trgovačkog društva Rubini d.o.o. Rovinj za 2016. godinu
 • Zaključak o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma o rješavanju imovinsko pravnih odnosa vezano za izgradnju novog hotela Park
 • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
 • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u su/vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
 • Tabularna isprava
 • Akti Komunalnog servisa
 • Opći uvjeti o korištenju parkirališnog prostora na javnim otvorenim parkiralištima u Gradu Rovinju-Rovigno
Dokumenti