Accessibility icon
25.05.2016

4-2016

  • Akti Gradskog vijeća
  • Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o sufinanciranju dogradnje Doma za starije i nemoćne osobe „Domenico Pergolis” Rovinj-Rovigno
  • Akti Gradskonačelnika
  • Pravilnik o održavanju elektroničkih sjednica Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o utvrđivanju prijedloga za izbor članova Nadzornog odbora trgovačkog društva “ISTARSKI VODOVOD“ d.o.o. Buzet
  • Obavezne upute za izradu pravilnika o upisu djece u predškolsku ustanovu Dječji vrtić i jaslice „Neven” Rovinj – Istituzione prescolare Giardino e nido d’infanzia “Neven” Rovigno i Talijanski dječji vrtić “Naridola” Rovinj – Giardino d’infanzia italiano “Naridola” Rovigno
  • Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje Javne vatrogasne potrojbe Rovinj-Rovigno u 2016.godini
  • Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2016.godinu
  • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Grad Rovinj-Rovigno u 2016.godini
  • Prve izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za društvene djelatnosti
Dokumenti