Accessibility icon
20.04.2012

4-2012

 • Gradsko vijeće
 • Program rada Gradskog vijeća za 2012. godinu
 • Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2011. g.
 • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2012.g.
 • Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2012.g.
 • Odluka o odabiru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti obilježavanja horizontalne signalizacije
 • Odluka o odabiru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanja i popravka komunalne opreme
 • Odluka o odabiru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenom programu rada Gradskog vijeća za 2011.g.,
 • Zaključak o prihvaćanju Informacije o stanju sustava zaštite i spašavanja na području grada Rovinja-Rovigno,
 • Zaključak o primanju na znanje Informacije o programu aktivnosti na pripremi turističke sezone 2012. g.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe za 2011.g.
 • Programa rada i plana poslovanja Rubini d.o.o. za 2012.g
 • Zaključak o prihvaćanju plana i Programa aktivnosti Trgovačkog društva «Valbruna sport» d.o.o. – s.r.l. Rovinj – Rovigno za 2012. g.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta za 2011.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Zavičajnog muzeja za 2011.
 • Akti Gradonačelnika
 • Plan nabave roba, radova i usluga za 2012. godinu
Dokumenti