Accessibility icon
20.06.2011

4-2011

 • Odluka o prodaji udjela Trgovačkog društva „Cesta“ d.o.o. Pula
 • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Rovinja- Rovigno za 2011.g
 • Zaključak o prihvaćanju Programa realizacije II faze „Poduzetničkog inkubatora“, teksta Javnog natječaja za izbor investitora i teksta Ugovora o ortaštvu
 • Odluka o utvrđenju najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu „Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre“ od 1995. do 2010. g.
 • Zaključak o prihvaćanju Informacije o stanju sustava zaštite i spašavanja na području grada Rovinja-Rovigno
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice „Matija Vlačić Ilirik“ za 2010.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Saveza sportova grada Rovinja-Rovigno za 2010.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Plana i Program aktivnosti «Valbruna sport» d.o.o. za 2011.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Rovinja-Rovigno za 2010. g.
 • Zaključak o prihvaćanju Informacije o analizi turističkog prometa grada Rovinja-Rovigno u 2010.g.
 • Rješenje o osnivanju Komisije za provedbu javnog natječaja radi izbora investitora
 • Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića i jaslice „Neven“ Rovinj- Rovigno
 • Rješenje o imenovanju ravnateljice Talijanskog dječjeg vrtića „Naridola“ Rovinj-Rovigno
 • Akti Gradonačelnika
 • Odluka o prihvaćanju teksta „Sporazuma gradonačelnika“ (Covenant of Majors) u okviru Programa „Inteligentna energija u Europi“ (Projekt City SEC)
Dokumenti