Accessibility icon
22.02.2022

3-2022

Akti Gradonačelnika 

  • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Grad Rovinj-Rovigno u 2022. godini
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Gradskog vijeća i gradonačelnika
  • Plan prijma u službu za 2022. godinu

 

Dokumenti