Accessibility icon
25.03.2012

3-2012

  • Gradsko vijeće
  • Odluka o prihvaćanju dodatka investiciji u 2012. godini,
  • Odluka o projekciji prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2013.-2022. g.
  • Odluka o zaduživanju Proračuna grada Rovinja-Rovigno u 2012. godini,
  • Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama i nezavisnim listama za redovan rad u 2012.godini

 

Dokumenti