Accessibility icon
09.05.2011

3-2011

 • Godišnji obračun proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2010.g.
 • Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja naselja Salteria
 • Program rada Gradskog vijeća za 2011.g.
 • Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama i nezavisnim listama za redovan rad u 2011.godini
 • Odluka o odabiru najpovoljnjijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti obilježavanja horizontalne signalizacije
 • Odluka o potrebnim agrotehničkim mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu
 • Odluka o pristupanju Hrvatskoj udruzi povijesnih gradova
 • Odluka o obavljanju određenih poslova nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara
 • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2011.g.
 • Povelja o nenasilju
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa rada Gradskog vijeća za 2010.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa rada gradonačelnika i gradske uprave za 2010.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika i gradske uprave za period srpanj – prosinac 2010.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenom programu rada i financijsko izvješće Zavičajnog muzeja grada Rovinja-Rovigno – Museo civico della citta’ di Rovinj-Rovigno za 2010.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenje programa rada Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja-Rovigno za 2010.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Programa rada i Plan poslovanja Rubini d.o.o. za 2011.g.
 • Zaključak o početku postupka odabira investitora za izgradnju II faze Poduzetničkog inkubatora
 • Zaključak o prihvaćanju Plana i program rada Javne vatrogasne postrojbe za 2011. godine
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utvrđenim i naplaćenim gradskim porezima grada Rovinja-Rovigno za 2010. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Rovinju-Rovigno za 2010
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Informacije o Programu aktivnosti na pripremi turističke sezone 2011.
 • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o provođenju programa rada na suzbijanju zlouporabe droga i maloljetničkog devijantnog ponašanja u 2010.g.
 • Rješenje o imenovanju predsjednika i jednog člana Upravnog vijeća Zavičajnog muzeja grada Rovinja-Rovigno – Museo civico della Citta’ di Rovinj-Rovigno
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora OŠ Jurja Dobrile
 • Zaključak o otkupu nekretnina
 • Zaključak o otkupu nekretnina
 • Zaključak o otkupu nekretnina
 • Odluka o davanju suglasnosti na potpisani Sporazum
 • Odluka o utvrđenju najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za prodaju građevinskog zemljišta
 • Akti Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata
 • Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika
Dokumenti