Accessibility icon
20.03.2015

2-2015

 • Akti Gradskog vijeća
 • Proračun Grada Rovinja-Rovigno za 2015.g. i Projekcije za 2016. i 2017.g.
 • Program rada Gradonačelnika i gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno za 2015.g.
 • Odluka o izvršenju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2015.g.
 • Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Vladimira Nazora
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenom Programu rada gradonačelnika i gradske uprave za razdoblje srpanj-prosinac 2014.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Informacije o stanju sustava zaštite i spašavanja na području grada Rovinja-Rovigno za 2014.g. i Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Rovinja-Rovigno za 2015.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom grada Rovinja-Rovigno za 2014.godinu
Dokumenti