Accessibility icon
12.12.2018

14-2018

Akti Gradskog vijeća 

 • Druge izmjene i dopune Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2018. godinu
 • Druge izmjene i dopune Programa rada Gradonačelnika i gradske uprave za 2018. godinu
 • Druge izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
 • Proračun Grada Rovinja-Rovigno za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu
 • Program rada Gradonačelnika i gradske uprave za 2019. godinu
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2019. godinu
 • Program građenja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2019. godinu
 • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 • Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (B)
 • Odluka o komunalnoj naknadi
 • Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova
 • Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
 • Odluka o povećanju temeljnog kapitala i o izmjeni izjave o osnivanju trgovačkog društva Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. Rovinj-Rovigno
 • Odluka o drugim izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o suglasnosti za provedbu projekta opremanja dječjeg igrališta u Rovinjskom Selu na području Grada Rovinja-Rovigno za provedbu tipa operacije 2.1.2 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu
 • Zaključak o donošenju Programa rada i plana poslovanja trgovačkog društva Rubini d.o.o. Rovinj za 2019. godinu

Akti Gradonačelnika 

 • Rješenje o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Rovinja-Rovigno
 • Zaključak o utvrđenju Drugih izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga Grada Rovinja-Rovigno za 2018. godinu 

Dodaci 

 • Prilog uz suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave za provedbu ulaganja (Klasa: 302-01/18-01/71, Urbroj: 2171-01-06-18-4) unutar  operacije 2.1.2. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

 

Dokumenti