Accessibility icon
21.10.2020

13-2020

Akti Gradskog vijeća 

  • Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Rovinja- Rovigno za 2020. godinu
  • Druge izmjena i dopuna Programa rada gradonačelnika i gradske uprave za 2020. godinu
  • Druge izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2020. godinu
  • Druge izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
  • Odluka o mjerama pomoći gospodarstvu Grada Rovinja-Rovigno tijekom trajanja epidemije bolesti covid-19 uzrokovane virusom sars-cov-2 za mjesec rujan 2020. godine
  • Odluka o utvrđivanju Prijedloga mreže osnovnih škola na području grada Rovinja – Rovigno
  • Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog I. Izmjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Talijanskog dječjeg vrtića “Naridola“ – Giardino d’ infanzia italiano “Naridola“ Rovinj – Rovigno
  • Zaključak o izdavanju suglasnosti trgovačkom društvu KAUFLAND HRVATSKA komanditno društvo za trgovinu Zagreb za izgradnju komunalne infrastrukture: dijela južne obilaznice grada Rovinja-Rovigno, 1. faza, dionica D 303 – ŽC 5096 te za izgradnju dijela prometnice unutar Poduzetničke zone Gripole-Spinè s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom, na nekretninama označenim kao dio k.č. 8967/2, k.č. 8967/3 i dio k.č. 8968/2, sve k.o. Rovinj

 

Dokumenti