Accessibility icon
26.11.2019

12-2019

Akti Gradskog vijeća 

 •  Odluka o gradskim porezima
 • Odluka o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rovinja – Rovigno
 • Zaključak o prihvaćanju Nacrta Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu u prvom čitanju
 • Zaključak o prihvaćanju Nacrta Programa rada Gradonačelnika i gradske uprave za 2020. godinu u prvom čitanju
 • Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Montepozzo – Laconovo u Rovinju-Rovigno
 • Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Rovinja-Rovigno
 • Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Grada Rovinja-Rovigno za 2020. godinu
 • Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Gradske knjižnice «Matija Vlačić Ilirik» Rovinj-Rovigno – Biblioteca civica «Matija Vlačić Ilirik» Rovinj-Rovigno
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i programa odgojnog obrazovnog rada Dječjeg vrtića Neven Rovinj-Rovigno za pedagošku 2018/2019. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića „Neven“ Rovinj-Rovigno za pedagošku 2019/2020. godinu
 • Tabularna isprava za priznavanje prava vlasništva Republici Hrvatskoj zastupanoj po Županijskom državnom odvjetništvu u Puli-Pola na nekretninama u suvlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č. 2132 u 2/3 dijela i dr. sve k.o. Rovinj)
 • Prestanak mirovanja mandata vijećnika i prestanak obnašanja dužnosti zamjenika
 • Rješenja o razrješenju i imenovanju u radnom tijelu Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno

Akti Gradonačelnika

 •  Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području grada Rovinja-Rovigno za 2020. godinu

 

Dokumenti