Accessibility icon
20.11.2015

10-2015

 • Akti Gradskog vijeća
 • Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godine
 • Prve izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Rovinju-Rovigno za 2015. godine
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu sanacije asfaltnih površina i obnove konstrukcije dijela Omladinske ulice, od križanja s ulicom S.Radića do križanja s Zagrebačkom ulicom i održavanja dijela poljskog puta Turnina-Val di Nada u Rovinju-Rovigno
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog održavanja građevina za odvodnju otpadnih -oborinskih voda sa ceste u naselju Valbruna 2 sjever i naselju Centener u Rovinju-Rovigno
 • Odluka o utvrđenju najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
 • Zaključak o prihvaćanju Strategije razvoja Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2015.-2020.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada u Predškolskoj ustanovi Dječji vrtić i jaslice «Neven» Rovinj-Rovigno za 2014./2015. g.
 • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada Predškolske ustanove Dječji vrtić i jaslice «Neven» Rovinj-Rovigno za pedagošku 2015./2016.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu za pedagošku 2014./2015. godinu Talijanskog dječjeg vrtića «Naridola» Rovinj-Rovigno – Giardino d’infanzia italiano “Naridola” Rovinj-Rovigno
 • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada Talijanskog dječjeg vrtića «Naridola» Rovinj-Rovigno – Giardino d’infanzia italiano “Naridola” Rovinj-Rovigno za pedagošku 2015./2016. godine
 • Akti gradonačelnika
 • Plan prijema za stručno osposobljavanje za rad u 2015. godini
 • Zaključak o osnivanju i imenovanju Povjerenstva
 • Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva
 • Zaključak o utvrđenju Prvih izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga Grada Rovinja – Rovigno za 2015. godinu
Dokumenti