Accessibility icon
22.02.2016

1a-2016

  • Akti Gradskog vijeća
  • Rješenje o imenovanju Povjerenstva Grada Rovinja-Rovigno za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
  • Akti Gradonačelnika
  • Odluka o postupanju upravnih tijela Grada Rovinja-Rovigno i proračunskih korisnika u svezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaj o primjeni fiskalnih pravila
  • Odluka o određivanju koordinatora popunjavanja Upitnika i vođenje Predmeta o fiskalnoj odgovornosti a u svezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaj o primjeni fiskalnih pravila
  • Zaključak o imenovanju Komisije za analizu i prvu procjenu šteta od nevremena na javnim, zelenim i parkirališnim površinama i infrastrukturi
  • Zaključak o imenovanju Komisije za analizu i prvu procjenu šteta od nevremena na nekretninama u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o imenovanju Komisije za analizu i prvu procjenu šteta od nevremena na lučkoj infrastrukturi
Dokumenti