Accessibility icon
27.02.2015

1-2015

  • Akti Gradskog vijeća
  • Odluka o trećoj izmjeni Odluke o koeficijentima i osnovici za obračun plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obavljaju profesionalno
  • Odluka o isključenju nekretnina iz statusa javnog dobra u javnoj upotrebi
  • Zaključak o poništenju postupka izbora članova za Savjet mladih grada Rovinja-Rovigno i o pokretanju novog postupka
  • Zaključak o provedbi mjera za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana
  • Akti Gradonačelnika
  • Odluka o postupanju upravnih tijela Grada Rovinja-Rovigno i proračunskih korisnika u svezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
  • Odluka o određivanju koordinatora popunjavanja Upitnika i vođenja Predmeta o fiskalnoj odgovornosti a u svezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
  • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupcima javne i bagatelne nabave koje provodi Grad Rovinj-Rovigno za 2015.g.
Dokumenti